Eğitim ve Öğrenim

İşletme Bölümü, TED Üniversitesi'nin temel eğitim anlayışına paralel olarak, yaratıcı ve etkileşimli öğrenim yöntemlerini uygulamaktadır. 

Öğrencilerin pasif bir şekilde sadece ders dinlediği ve öğretim üyelerinin ders anlattığı bir öğrenim ortamı yerine, öğrencilerin aktif rol aldığı, karşılıklı iletişim ve etkileşimin ön plana çıktığı öğrenim yöntemleri benimsenmiştir. Bu amaca uygun olarak TED Üniversitesi'nde sınıflarda öğrenci sayısı diğer birçok üniversiteye oranla çok daha azdır. Böylece, öğretim üyesi, öğrenci ile daha rahat iletişim kurarak aktif eğitim yöntemlerini kullanabilmektedir. Bu doğrultuda, dersler ve etkinlikler vaka çalışmaları, sınıf sunumları, konuk konuşmacılar, saha gezileri, benzetimler ve yarışmalar ile zenginleştirilir.

İşletme programımız, 21.yüzyıl küresel iş dünyasının en gerekli niteliklerinden olan iş ortamında yazım, sunum, eleştirel düşünme ve sosyal becerilerin geliştirilmesini vurgulamaktadır. 

İşletme Bölümü öğrencileri, dört yıllık eğitim süreleri dahilinde, tamamen kendi belirleyecekleri bir başka bilim dalında, kredi yüklerini artırmaksızın, ek dal yapma imkanına sahiptirler. Böylece, öğrenciler diploma alanları dışında başka bir disiplin hakkında da bilgi sahibi olarak mezun olmaktadırlar.

Bölümümüzün alanlarında uzman öğretim üyesi kadrosu öğrencilerimize üniversiteye girişten mezuniyete değin, onların gerek akademik çalışmalarında ve gerekse kariyer hedeflerini oluşturmada desteklemek, yol göstermek üzere her zaman hazırdır.