Ekdal

İşletme Ekdal Programı

Bu program İşletme bölümü öğrencileri dışındaki tüm öğrencilere açıktır.

İŞLETME EKDAL PROGRAMI  4 VEYA 5 DERSTEN OLUŞMAKTADIR.

1. Öğrenciler kayıtlı oldukları bölüm müfredatında belirtilen ek dal ders sayısı uyarınca 4 veya 5 adet BA kodlu dersi seçebilirler.*

2. Öğrenciler, BA300, BA400, BA401, BA402 derslerini ekdal kapsamında alamazlar.

* Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün öğrencileri BA202, BA305, BA472, BA474, BA476, BA477, BA478, BA479 derslerini İşletme ekdalı için seçmeli ders olarak alamazlar.