Dünya Finans Konferansı

Yrd. Doç. Dr. Burze Yaşar 22-24 Temmuz 2015 tarihlerinde Arjantin'de  düzenlenen Dünya Finans Konferansı'nda SPX Opsiyonlarının Zımni Oynaklık Eğrisinin Eğiminin Belirleyicileri" adlı bildiriyi sunmuştur.

Pazartesi, 18 Temmuz, 2016 (Tüm gün)