Hakkımızda

TED Üniversitesi İşletme Bölümü, öğretim ve araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlara uygun ve rekabetçi bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Öğrencilerimiz geleceğin entelektüel ve profesyonel bakış açısına sahip işletmecileri ve liderleri olarak yetişir. Öğrencilerin, dünya genelindeki bilgiye erişimi, gelişmiş teknoloji ve eğitim kaynaklarıyla sağlanmaktadır. Mezunlarımız, kuvvetli teorik ve uygulamalı bilgi ve altyapılarıyla toplumun en seçkin iş gücünü oluşturacaktır.

TED Üniversitesi İşletme Bölümü, öğrencilerine güçlü bir teorik altyapı üzerine kurulmuş bir işletme eğitiminin yanında, gittikçe değişen ve karmaşıklaşan küresel iş dünyasının ekonomik, politik, etik ve yasal süreçlerini değerlendirme yetileri de kazandırmaktadır. 

Bölüm öğrencileri, sosyal bilimler temellerini ve işletme alanının pratik uygulamalarını vurgulayan eğitimleri sayesinde rekabetçi ortamların karmaşık ve çok boyutlu yönetim süreçlerini derinlemesine işleyip kavrarlar. 

TED Üniversitesi İşletme Programını tamamlayan bir mezununun işletme bilgisi, iletişim becerisi, yenilikçi ve eleştirel düşünme, kişisel ve sosyal sorumluluk alma özellikleriyle fark yaratması hedeflenmektedir.