SSS

İşletme Programı kaç yıl sürmektedir?
Öğrenciler, ilk sene fakülte ortak derslerini alarak ikinci sınıfta bölümlerini seçmektedir. Bölüme geçtikten itibaren İşletme Programı 3 senedir.

İşletme Bölümü`nde hangi uzmanlık alanları mevcuttur?
İşletme bölümü öğrencileri pazarlama, finans, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, küresel yönetim ve kurumlar, girişimcilik ve operasyon yönetimi gibi konularda uzmanlaşabilmektedir.

İşletme Bölümü'nün yüksek lisans ya da doktora programları mevcut mu?
Gelecek senelerde disiplinler arası bir yüksek lisans programı uygulamaya geçecektir.

TED Üniversitesi uluslararası herhangi bir öğrenci değişim programına üye mi?
TED Üniversitesi Erasmus programının parçası olan 32 ülkeden birçok üniversiteyle anlaşmalar yapmıştır.

Stajlar zorunlu mu?
Stajlar zorunludur ve öğrencilerimizin gerçek hayattaki uygulamalarında deneyim kazanmaları için lisans eğitiminin önemli bir parçasıdır.

İşletme bölümü mezunları nerelerde çalışmaktadır?
İşletme bölümü mezunları yurt içinde ve yurt dışında, özel sektörde ya da kamu sektöründe, uluslararası şirketlerde, üretim ya da hizmet sektöründe, bankalarda, danışmanlık ve denetim şirketlerinde, finansal kurumlarda yönetici, uzman ya da araştırmacı olarak, akademik eğitimlerine devam etmeyi tercih ederlerse de üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilirler.

İşletme Bölümü kariyer danışmanlığı vermekte mi?
Her öğrenciye bir öğretim üyesi danışman olarak atanmıştır. Öğrenciler danışmanlarıyla beraber, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kariyerlerini planlayabilmektedirler.