Yandal

İşletme yandal programı toplam 6 (18 kredi) dersten oluşmaktadır.

BA203 Finansal Muhasebe
BA204 Örgütsel Davranış
BA301 Pazarlama İlkeleri
BA304 Şirketler Finansmanı
BAXXX İki BA seçmeli dersi

Not: Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün öğrencileri BA202, BA305, BA472, BA474, BA476, BA477, BA478, BA479 derslerini İşletme yandalı için seçmeli ders olarak alamazlar.

* Diğer konularda TEDÜ Yandal Yönergesi geçerlidir.