Yaz Stajı

Stajlar öğrencilerin lisans eğitimleri boyunca gördükleri teori ve kavramların gerçek hayat uygulamalarını gözlemlemelerine yardım eder. Öğrenciler pazarlama, muhasebe, finans ve insan kaynakları gibi farklı işletme alanları hakkında tecrübe edinir ve iş dünyasına hazırlanırlar.

İşletme bölümü öğrencilerinin bir adet staj yapmaları zorunludur. İkinci sınıfın derslerini tamamlayan öğrenciler zorunlu stajı yapmak için gereken kriterleri sağlamış olurlar. Öğrenciler stajlarını sömestr tatilinde veya yaz tatilinde yapabilirler. Öğrenciler Staj Yapılacak Kurumun Özelliklerine uyan bir kuruluşta minimum ardışık 10 iş günü kadar staj yapmak zorundadırlar. Öğrenciler İşletme Bölümü’nün onayladığı kriterlere uyan özel veya kamu kuruluşlarında staj yapabilirler. Daha fazla bilgi aşağıdaki linklerde yer almaktadır:

Genel Kurallar
Staj Yapılacak Kurumun Özellikleri
Staj Onay Formu
Stajyer Değerlendirme Formu
Staj Raporu & Sunum Kuralları
TED Üniversitesi Zorunlu Staj Yönergesi