Ana içeriğe atla

Bölüm Başkanından

TED Üniversitesi İşletme Bölümü’ne Hoş Geldiniz.

İşletmeler ürün ve/veya hizmet üretimi ve ticareti yapan teşebbüslerdir. İşletmelerin net olarak belirlenmiş amaçları ve bu amaçlar doğrultusunda ulaşacakları somut hedefleri vardır. Temel amaç kâr ederek hissedarlarına değer yaratmak da olabilir, topluma hizmet sağlamak da. Her iki durumda da kaynakların verimli ve etkin kullanımı, stratejik yönetim, sürdürülebilirlik ve rekabetçilik önemlidir.

Artan küresel rekabetin sonucunda günümüzde, işleri gerçekleştirmede mükemmellik arayışı artmış; yönetimde koordinasyon, iletişim, yaratıcılık, teknoloji kullanımı, çeviklik, sürdürülebilirlik ön plana çıkmıştır. Başarılı işletmeler güncel teknolojik gelişmelerden, karar destek araçlarından, çağdaş katılımcı yönetim uygulamalarından yoğun olarak faydalanmakta sürekli iyileştirmeye önem vermektedirler.

Bu doğrultuda TEDÜ İşletme programında amacımız sizlere işletme biliminin temellerini öğretmek, güncel konuları tartışmak ve yeni uygulamaları tanıtmaktır. Bunu yaparken de iletişim becerilerini geliştirmenin, güncel teknolojik gelişmeleri takip edebilmenin, sorgulayıcı olmanın önemini defalarca vurgulayacağız ve yol gösterici olacağız.  

İşletme finans, üretim yönetimi, pazarlama, örgüt davranışı, insan kaynakları vb. birçok bileşenleri barındıran bir alandır. Bu alanları, geleneksel işletme eğitiminin sınırlarını aşarak, kendi güçlü yönleriniz ve ilgi alanlarınıza göre oluşturulan program doğrultusunda keşfedeceksiniz. Bu alanlardaki yeni yaklaşımları ve uygulamaları takip edebilmenize destek vereceğiz. Teknik bilgiye ek olarak sosyal bilimleri de çok iyi tanıyarak mezun olacaksınız.

Mezuniyetinizden sonra yerli veya çokuluslu şirketlerde, üretim veya hizmet şirketlerinde, bankalarda, üretim tesislerinde, danışmanlık ve denetim şirketlerinde, kamu sektöründe uzman, araştırmacı, müfettiş, yönetici kadrolarında çalışabileceksiniz. İngilizce eğitiminiz, derslerinizdeki etkileşimli konu tartışmaları, yaptığınız uygulamalar ve sunumlar, stajlar sizleri iş dünyasına hazırlayacak, diğer adaylara göre ön plana çıkmanızı sağlayacaktır.

Eğitim felsefemiz ve programımız hakkında daha fazla bilgi edinebilmeniz, seçkin öğretim üyelerimizi tanıyabilmeniz için sizleri bölümümüzün internet sayfasını ve kampüsümüzü ziyaret etmeye davet ediyorum.

En içten dileklerimle,