Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

TED Üniversitesi İşletme Bölümü Lisans Programı mezunları aşağıdaki öğrenim çıktılarını kazanırlar:

 1. İşletme alanının temel kavramlarında, teori ve uygulamalarında yeterli bilgiye sahip olmak,
 2. Nitel ve nicel araçları ve bilgi teknolojilerini kullanarak iş karar süreçlerini yönetmek,
 3. Ekonomik, yasal, politik, sosyal, teknik ve rekabetçi güçlerin (yöresel, bölgesel, küresel) işletme alanını nasıl etkilediğini değerlendirmek,
 4. Bilgi paylaşımı ve profesyonel iletişimde İngilizce dilini uzman seviyesinde kullanmak,
 5. İçerik, organizasyon ve netlik açısından yeterlilik gösteren kaliteli dökümanlar hazırlamak ve sunumlar yapmak,
 6. Durumları ve problemleri kurumsal ve kişisel fırsatlara dönüştürme yollarını bulmak,
 7. Karmaşık sorunlara yaratıcı düşünme, takım oluşturma ve liderlik yeteneklerini kullanarak bireysel ve disiplinlerarası takımlarla çözüm üretmek,
 8. İşletme alanındaki etik konuları değerlendirmek ve sosyal, bilimsel ve profesyonel etik normları uygulamak,
 9. Diğer kültürlerin farkında olup, takdir etmek ve bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duymak,
 10. Hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemek ve farklı disiplinlerde ilgi alanlarını keşfederek kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimi sağlamak,
 11. İyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve öz-disipline sahip olmak.