3. Uluslararası KSS, Sürdürebilirlik, Etik ve Yönetişim Konferansı

Doç. Dr. Öncü Hazır ve Yrd. Doç. Dr. Burze Yaşar 1-3 Ağustos 2016 tarihlerinde Cologne Üniversitesi ve Global Kurumsal Yönetişim Enstitüsü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası KSS, Sürdürebilirlik, Etik ve Yönetişim Konferansında “Analysis of Sustainability Policy and Practices of a Turkish Group Company: OYAK Case “ adlı bildiriyi sunacaklardır.

Pazartesi, 18 Temmuz, 2016 (Tüm gün)