Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi,

Doç. Dr. Öncü Hazır 9-11 Eylül 2015 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresinde,  “Proje Çizelgelerinin Gürbüzlük Kriteri Kullanılarak Sıralanması ve İstatistiksel Analizi “  ve “Belirsizlik Altında Montaj Hattı Dengeleme Ve Gürbüz Optimizasyon Uygulaması” adlı bildirileri sunmuştur.

Salı, 12 Temmuz, 2016 (Tüm gün)